Tietosuojalauseke

Finastor Oy:n tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 § 
Käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttämällä verkkopalveluamme. 

1. Rekisterinpitäjät

Finastor Oy, y-tunnus: 0872643-9 

Kavallinpelto 10 02710 Espoo

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Seija Markkanen, toimitusjohtaja, Finastor Oy 
puh. 045 657 76 08

3. Rekisterin nimi

Finastor asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Finastorin ja sen asiakkaiden välisen asiakassuhteen hoitaminen, ylläpito, kehittäminen ja analysointi. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin, mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi. Tietoja voidaan käyttää myös väärinkäytösten seuraamiseen ja selvittämiseen sekä Finastorin liiketoiminnan ja palveluiden suunnittelemiseen ja kehittämiseen sekä asiakasmäärien mittaamiseen ja markkinatutkimuksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat asiakkuuteen liittyvät tiedot:
nimi, titteli, yritys, sähköpostiosoite, puhelinnumero 
asiakashistoria (esim. yhteydenotot, tilatut palvelut, tiedot vierailuista Finastorin verkkosivustolla) 
suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset sekä 
mahdolliset asiakkaan itsensä antamat muut tiedot (esim. asiakkaan verkkosivuston lomakkeiden kautta antamat tiedot)
Finastorin avoimia työpaikkoja hakeneiden tiedot poistamme välittömästi tai viimeistään 6 kuukauden kuluttua rekryprosessin päätyttyä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin yhteystiedot ja muut asiakkuuteen liittyvät tiedot saadaan Finastorin asiakkailta asiakassuhteen aikana sekä Finastorin verkkosivuston lomakkeiden kautta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Finastor ei säännönmukaisesti luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin satunnaisesti luovuttaa Suomen lain mukaisesti. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Tällainen kielto voidaan milloin tahansa antaa kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

11. Evästeet

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka selain tallentaa käyttäjän laitteelle tämän vieraillessa verkkosivuilla. Niiden avulla verkkosivut muistavat syöttämiäsi tietoja ja asetuksiasi, kuten kirjautumistietojasi ja kielivalintojasi, käyttökokemuksen parantamiseksi. Käytämme evästeitä lisäksi kävijätilastojen analysointiin ja tallentamiseen kehittääksemme verkkosivujemme käytettävyyttä sekä uudelleenmarkkinointiin.
Käyttäjä voi kontrolloida ja poistaa evästeitä toiveidensa mukaisesti: lisätietoja löydät osoitteesta aboutcookies.org. Halutessasi voit poistaa jo olemassa olevat evästeet laitteeltasi tai estää selaintasi käyttämästä niitä jatkossa. Evästeiden poistaminen käytöstä voi kuitenkin johtaa joidenkin verkkosivujen toiminnallisuuksien toimimattomuuteen.

12. Mainonnan kohdentaminen

Sivustolla voidaan käyttää Googlen AdWords Remarketings -mainontaa, joka kohdennetaan sivustolla vierailleisiin kävijöihin. Mainonnan tarkoitus on Finastorin palveluiden markkinoiminen. Tiedot sivustovierailuista kerätään tallentamalla tietokoneellesi ulkopuolisen palveluntarjoajan eväste. Voit kieltää mainonnan kohdentamisen estämällä evästeet tai osoitteessa http://www.google.com/settings/ads.

13. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Tähän tietosuojaselosteeseen voi tulla muutoksia, jotka julkaistaan viipymättä tällä sivustolla.