Finastorin palvelut

Talouspäällikköpalvelut ja taloushallinnon koulutus
 • Asiakkaan haltuunotto
 • Budjetointi
 • Taloushallinnon toimintatapojen ja prosessien kehittäminen 
 • Johdon raportointi 
 • Taloushallinnon koulutus 
 • Selvittely- ja asiantuntijatyö
Reskontrapalvelut:
 • Ostoreskontra
 • Myyntireskontra
 • Perintä
 • Laskutus asiakkaan antamien kirjallisten ohjeiden mukaan
Kirjanpitopalvelut:
 • Pääkirjan täsmääminen kirjanpidossa
 • Muistiot
 • Tiliotteilta kohdistumattomien suoritusten kirjaukset kirjanpitoon
 • ALV-laskelmien tuottaminen ja vienneistä tulevien kirjausten oikeellisuuden valvominen
 • ALV kuukausivalvontailmoitus Verotili-palvelun kautta
Palkanlaskentapalvelut:
 • Työnantajan kuukausivalvontailmoitus sähköisesti
 • Kerran vuodessa tehtävä TYEL-vuosi-ilmoitus vakuutusyhtiölle
 • Kerran vuodessa tehtävä työnantajan vuosi-ilmoitus veroviranomaiselle
Tilinpäätöspalvelut:
 • Veroilmoitus
 • Tilinpäätös ja välitilinpäätökset
 • Asiakkaan tekemien kirjausten korjaus jälkikäteen